Сув узоқ умр кўришнинг асосий хисобланади
Яширин ёшдаги сув, соглом хаёт ва инсон умрининг сиридир. Танадаги сув микдори ёш билан кескин равишда ошиб боради ва сувсизланиш айникса хавфли булади.
батафсил

Кафолатланган сифат

Зарафшон дарёси водийсининг ноёб ?атламида 60 метр чу?урликдаги Артезиан ?уду?и
Тузлар ва микроэлементлар ми?дори билан мувозанатланган, физиологик жи?атдан тўла ичимлик суви
Санитария-эпидемиология ва гигиена стандартларига мувофи?лик
Тўли? автоматлаштирилган ишлаб чи?ариш
Махсус лабораторияда доимий сув сифати назорати
Батафсил

Сувни етказиб беришнинг ?улай хизмати

 
Кундалик сув етказиб бериш
Кутилаетган сувнинг ?ис?а муддати
Мунтазам мижозлар ва ташкилотлар учун чегирмалар тизими
Компаниянинг телефонлари ор?али буюртмаларни бутун кун давомида ?абул ?илиш
Ускуналарни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш бўйича сервис маркази

Тасодифий шарҳлар

Бизнинг мижозларимиз